Prohlášení o ochraně osobních údajů

Není-li uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není požadováno zákonem ani smluvně, ani není nutné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni poskytovat data. Neposkytnutí prostředků nemá žádné důsledky. Platí to pouze tehdy, pokud v dalších operacích zpracování nejsou provedena žádná další zadání. "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
 

Server-Logfiles


Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste zadali údaje o Vaší osobě. Pokaždé, když vstupujete na naše webové stránky, jsou údaje o využití přenášeny prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče a uloženy v datech protokolu (Server-Logfiles). Tato uložená data zahrnují např. název zobrazené stránky, datum a čas zobrazení, objem přenesených dat a poskytovatele. Tyto údaje jsou používány výhradně pro zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a pro zlepšení naší nabídky. Přiřazení těchto údajů konkrétní osobě není možné.
 

Sběr a zpracování pomocí kontaktního formuláře


Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme Vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste poskytli. Zpracování dat slouží k přijetí kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 z 27.4.2016 (dále jen GDPR).
Souhlas můžete kdykoli zrušit tím, že jej odvoláte zasláním sdělení k našim rukám, aniž by došlo k ovlivnění práva na zpracování údajů až do přijetí odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze k vyřízení Vaší žádosti. Vaše údaje budou poté smazány, pokud nebudete souhlasit s dalším zpracováním a používáním.
 

Zákaznický účet


Při otevírání zákaznického účtu shromažďujeme Vaše osobní údaje v uvedeném rozsahu. Účelem zpracování dat je zlepšit Vaše nakupování a zjednodušit zpracování objednávek. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu. Váš zákaznický účet bude poté smazán,

 

Sběr dat při psaní komentáře


Když komentujete článek nebo příspěvek, shromažďujeme Vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentářů) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Účelem zpracování je umožnění vyjádření Vašeho názoru a zveřejnění komentářů. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu. Vaše osobní údaje budou poté smazány.
ejnění komentáře bude uveřejněno jen Vámi uvedené jméno.
 

Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů pro objednávky


Při objednávce shromažďujeme a využíváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění a zpracování objednávky a zpracování Vašich poptávek. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. b) GDPR a je nutné pro uzavření smlouvy s Vámi. Přenos Vašich údajů na třetí strany neprobíhá bez Vašeho výslovného souhlasu. Výjimkou jsou naši partneři a dodavatelé, kteří jsou nezbytní pro realizaci objednávky a naplnění smluvního vztahu. Kromě podmínek uvedených v příslušných ustanoveních těchto zásad ochrany dat přijemců, to jsou například příjemci v těchto kategoriích: přepravci, poskytovatelé finančních služeb, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, web hosting, poskytovatelé IT služeb a prodejce Dropshipping. Ve všech případech striktně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.
 

Využití e-mailové adresy pro rozesílání newsletterů


Vaši e-mailovou adresu používáme nezávisle na zpracování objednávky výlučně pro vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit pomocí příslušného odkazu v informačním bulletinu nebo oznámením přímo na naše kontaktní partnery. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna z rozesílky.

Vaše data budou předána poskytovateli služeb e-mailového marketingu v rámci realizace zakázky. Převod na jiné třetí strany se neuskuteční.
 

Využití e-mailové adresy pro zasílání direktmailingů


Používáme Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, pro zasílání reklamy na vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste od nás již získali, pokud jste toto výslovně neodmítli. Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí e-mailové adresy. Neuvedení e-mailové adresy znamená, že nelze uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou. Použití své e-mailové adresy můžete kdykoli zrušit tím, že nás o to požádáte. Kontaktní údaje pro zrušení využívání Vaší e-mailové adresy naleznete v popisu. V nabídkovém e-mailu můžete ke zrušení použít také speciální odkaz. Nevznikají zde žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.
 

Předání e-mailové adresy na přepravní společnost za účelem získání informací o stavu přepravy


Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti, pokud jste s tím v rámci objednávky výslovně souhlasili. Účelem předání adresy je Vám e-mailem poskytnout informaci o přepravním statusu zásilky. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním informace na nás nebo přímo přepravní společnost, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu.

 

Cookies


Naše internetové stránky využívají na několika místech takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Když uživatel navštíví web, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném otevření webu. Cookies nám slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro Vás přehlednější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a nabídnout Vám služby. Některé služby na našich stránkách Vám bez použití Cookies nemohou být nabídnuty. Pro tyto služby je nezbytné, aby byl Váš prohlížeč rozpoznán i při změně prohlížené stránky.

Na naší webové stránce používáme soubory cookie navíc k tomu, abychom mohli provádět analýzu chování návštěvníků našich stránek.

Dále používáme soubory cookie za účelem následného oslovení návštěvníků našich stránek na jiných webových stránkách s cílenou reklamou korespondující s tím, o co se zajímají.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou k výše uvedenému účelu.

Údaje shromážděné tímto způsobem budou technickými prostředky pseudonymizovány. Přiřazení dat k Vaší osobě proto již není možné. Údaje nebudou uloženy společně s dalšími osobními údaji. Na základě svých vlastních důvodů máte právo kdykoli zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout. Cookies jsou uloženy ve Vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Vybráním vhodných technických nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu dat v nich obsažených. Už uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. Poukazujeme však na to, že nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Následující odkazy vám řeknou, jak spravovat (a zakazovat) soubory cookie v hlavních prohlížečích:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Doba uchovávání dat

Po kompletním naplnění smlouvy jsou údaje zprvu uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté se přihlédne k zákonným, zejména daňovým a obchodním lhůtám uchovávání údajů a teprve po uplynutí této lhůty jsou údaje vymazány. To vše se děje, pokud jste již předem neodmítli další zpracování Vašich dat.

 

Práva zúčastněných osob

Pokud jsou splněny právní předpoklady, máte nárok na následující práva podle článků 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, zrušení, omezení zpracování, přenositelnost dat. Kromě toho podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte nárok odmítnout zpracování Vašich údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odmítnout zpracování za účelem využití pro přímou reklamu.

 

Kdykoli nás můžete kontaktovat. Kontaktní údaje naleznete v našem Impressum
 

Právo podat opravný prostředek k orgánu dohledu

Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není legální.

 

Poslední aktualizace: 17.04.2024
Zavřít menu
Nahoru