Prohlášení o ochraně osobních údajů

Není-li uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není požadováno zákonem ani smluvně, ani není nutné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni poskytovat data. Neposkytnutí prostředků nemá žádné důsledky. Platí to pouze tehdy, pokud v dalších operacích zpracování nejsou provedena žádná další zadání. "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
 

Server-Logfiles


Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste zadali údaje o Vaší osobě. Pokaždé, když vstupujete na naše webové stránky, jsou údaje o využití přenášeny prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče a uloženy v datech protokolu (Server-Logfiles). Tato uložená data zahrnují např. název zobrazené stránky, datum a čas zobrazení, objem přenesených dat a poskytovatele. Tyto údaje jsou používány výhradně pro zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a pro zlepšení naší nabídky. Přiřazení těchto údajů konkrétní osobě není možné.

Sběr a zpracování pomocí kontaktního formuláře


Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme Vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste poskytli. Zpracování dat slouží k přijetí kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 z 27.4.2016 (dále jen GDPR).
Souhlas můžete kdykoli zrušit tím, že jej odvoláte zasláním sdělení k našim rukám, aniž by došlo k ovlivnění práva na zpracování údajů až do přijetí odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze k vyřízení Vaší žádosti. Vaše údaje budou poté smazány, pokud nebudete souhlasit s dalším zpracováním a používáním.
 

Využití služby Google reCAPTCHA


Na naší webové stránce využíváme službu reCAPTCHA od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Dotaz je určen k rozlišování, zda je přístup realizován lidskou osobou nebo automatizovaným zpracováním. Dotaz zahrnuje odesílání adresy IP a všech dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem bude Váš přístup předán společnosti Google a dál využit tam. Vaše IP adresa bude v rámci Evropské unie a dalších smluvních stran Dohody o Evropského hospodářském prostoru společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení Vašeho využívání této služby. IP adresa zaslaná Vaším prohlížečem jako součást služby reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Pokud je to nutné, Vaše data budou také předána do USA. Pro přenos dat do USA existuje Rozhodnutí Evropské komise, "Privacy Shield". Google je součástí "Privacy Shield" a tomuto rozhodnutí se podřizuje. Odesláním dotazu souhlasíte se zpracováním Vašich dat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu. Další informace o Google reCAPTCHA s tím spojené ochraně osobních údajů najdete na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

 

Zákaznický účet


Při otevírání zákaznického účtu shromažďujeme Vaše osobní údaje v uvedeném rozsahu. Účelem zpracování dat je zlepšit Vaše nakupování a zjednodušit zpracování objednávek. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu. Váš zákaznický účet bude poté smazán,

Sběr dat při psaní komentáře


Když komentujete článek nebo příspěvek, shromažďujeme Vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentářů) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Účelem zpracování je umožnění vyjádření Vašeho názoru a zveřejnění komentářů. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu. Vaše osobní údaje budou poté smazány.
ejnění komentáře bude uveřejněno jen Vámi uvedené jméno.

Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů pro objednávky


Při objednávce shromažďujeme a využíváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění a zpracování objednávky a zpracování Vašich poptávek. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. b) GDPR a je nutné pro uzavření smlouvy s Vámi. Přenos Vašich údajů na třetí strany neprobíhá bez Vašeho výslovného souhlasu. Výjimkou jsou naši partneři a dodavatelé, kteří jsou nezbytní pro realizaci objednávky a naplnění smluvního vztahu. Kromě podmínek uvedených v příslušných ustanoveních těchto zásad ochrany dat přijemců, to jsou například příjemci v těchto kategoriích: přepravci, poskytovatelé finančních služeb, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, web hosting, poskytovatelé IT služeb a prodejce Dropshipping. Ve všech případech striktně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

Využití e-mailové adresy pro rozesílání newsletterů


Vaši e-mailovou adresu používáme nezávisle na zpracování objednávky výlučně pro vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit pomocí příslušného odkazu v informačním bulletinu nebo oznámením přímo na naše kontaktní partnery. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna z rozesílky.

Vaše data budou předána poskytovateli služeb e-mailového marketingu v rámci realizace zakázky. Převod na jiné třetí strany se neuskuteční.
 

Využití e-mailové adresy pro zasílání direktmailingů


Používáme Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, pro zasílání reklamy na vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste od nás již získali, pokud jste toto výslovně neodmítli. Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí e-mailové adresy. Neuvedení e-mailové adresy znamená, že nelze uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou. Použití své e-mailové adresy můžete kdykoli zrušit tím, že nás o to požádáte. Kontaktní údaje pro zrušení využívání Vaší e-mailové adresy naleznete v popisu. V nabídkovém e-mailu můžete ke zrušení použít také speciální odkaz. Nevznikají zde žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

 

Využití Leady


Naše webové stránky využívají technologii společnosti Imper CZ (www.imper.cz), produktu Leady. Přitom jsou získávány, zpracovávány a ukládány údaje, ze kterých jsou pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Kde je to možné a smysluplné, jsou uživatelské profily plně anonymizovány. K tomu mohou být využívány cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v pomocné paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Získané údaje, které mohou obsahovat i osobní údaje, jsou přenášené na leady nebo přímo získávané ze strany leady. Leady je oprávněno k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů využívat informace, které jsou návštěvou webových stránek na stránkách uvedeny. Data, která jsou přitom získána, nebudou bez výslovného souhlasu účastníka použita k osobní identifikaci návštěvníka těchto stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Pokud jsou získávány IP adresy, budou tyto anonymizovány okamžitě po sběru odstraněním posledního číselného bloku. Shromažďování, zpracování a ukládání dat může být kdykoli s budoucím účinkem zamítnuto. Vyloučit ze sledování

 

Využití služby Userlike


Provozujeme službu Live-Chat společnosti Userlike UG, Aachener Strasse 55, 50674 Köln. Tato služba využívá cookies, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují osobní komunikaci ve formě online-chatu. Průběh chatu i pohyb po stránkách je sledován pomocí Userlike a je zpracováván a uchováván výhradně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně údajů. Prostřednictvím Vaší IP-adresy jsou získávány údaje o poloze. Ty jsou při zahájení chatu zjištěny a nejsou dlouhodobě uchovávány. Spojení mezi získanými údaji – registračními údaji a jinými osobními údaji – je vytvořeno pouze tehdy, pokud nám tyto dobrovolně např. během chatu sdělíte. Detaily k Vašim právům k ochraně Vašich osobních údajů stejně jako k ukládání a využívání Vašich dat prostřednictvím Userlike, můžete zjistit v sekci ochrany osobních údajů na https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy

 

Předání e-mailové adresy na přepravní společnost za účelem získání informací o stavu přepravy


Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti, pokud jste s tím v rámci objednávky výslovně souhlasili. Účelem předání adresy je Vám e-mailem poskytnout informaci o přepravním statusu zásilky. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním informace na nás nebo přímo přepravní společnost, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování až do odvolání souhlasu.

 

Cookies


Naše internetové stránky využívají na několika místech takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Když uživatel navštíví web, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném otevření webu. Cookies nám slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro Vás přehlednější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a nabídnout Vám služby. Některé služby na našich stránkách Vám bez použití Cookies nemohou být nabídnuty. Pro tyto služby je nezbytné, aby byl Váš prohlížeč rozpoznán i při změně prohlížené stránky.

Na naší webové stránce používáme soubory cookie navíc k tomu, abychom mohli provádět analýzu chování návštěvníků našich stránek.

Dále používáme soubory cookie za účelem následného oslovení návštěvníků našich stránek na jiných webových stránkách s cílenou reklamou korespondující s tím, o co se zajímají.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou k výše uvedenému účelu.

Údaje shromážděné tímto způsobem budou technickými prostředky pseudonymizovány. Přiřazení dat k Vaší osobě proto již není možné. Údaje nebudou uloženy společně s dalšími osobními údaji. Na základě svých vlastních důvodů máte právo kdykoli zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout. Cookies jsou uloženy ve Vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Vybráním vhodných technických nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu dat v nich obsažených. Už uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. Poukazujeme však na to, že nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Následující odkazy vám řeknou, jak spravovat (a zakazovat) soubory cookie v hlavních prohlížečích:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Využívání econda


Pro požadovanou úpravu a optimalizaci této webové stránky jsou za pomoci řešení a technologií firmy econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe) evidovány a uloženy anonymizované údaje a z těchto údajů vytvořeny za použití pseudonymů uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být použity cookies, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily ovšem nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka spárovány s údaji o nositeli pseudonymu. Obzvláště IP adresy jsou bezprostředně po doručení změněny tak, že je nelze rozpoznat, což znemoňuje přiřazení uživatelských profilů k IP adresám. Návštěvníci webové stránky se proti zaevidování a uložení údajů kdykoliv do budoucna mohou vyslovit zde: Econda. Evidenci a ukládání údajů mohou návštěvníci stránek kdykoli odmítnout zde:https://www.econda.de/en/data-protection-statement/ Odmítnutí platí pouze pro zařízení a webový prohlížeč, ze kterého bylo provedeno. Pro zrušení všude je potřeba provést tento postup na každém zařízení. Pokud smažete Opt-out-Cookie, budou znovu požadavky na econda odesílány.

 

Využití Google Adwords Conversion-Tracking


Na našem webu používáme program online reklamy "Google AdWords" a v této souvislosti sledujeme konverze (hodnocení akcí návštěvníků). Google Conversion-Tracking je služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, na Vašem počítači bude umístěn soubor cookie pro měření konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto nejsou určeny k osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my můžeme poznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Není tedy možné, aby byly cookies sledovány prostřednictvím webových stránek inzerentů. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou z našich reklam a byli přesměrováni na stránku označenou Conversion-Tracking-Tag. Nezískáváme však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Zpracování dat se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na cílené reklamě a analýze dopadu a účinnosti této reklamy. Na základě svých vlastních důvodů máte právo kdykoli zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout. Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem vhodných technických nastavení prohlížeče. Poukazujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Nebudete součástí statistik sledování konverzí. Navíc můžete zabránit zobrazování personalizované reklamy přímo u společnosti Google. Návod najdete zde: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs Alternativně lze ukládání souborů cookies zrušit prostřednictvím třetí strany na deaktivační stránce Network Advertising Initiative na linku: https://www.networkadvertising.org/choices/

Další informace o ochraně osobních údajů najdete na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

 

Využití komponent Vimeo


Na našich stránkách používáme komponenty dodavatele Vimeo. Vimeo je služba společnosti Vimeo LCC, 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která obsahuje takovou komponentu, tato součást způsobí, že prohlížeč, který používáte, stáhne odpovídající zobrazení komponenty z Vimeo. Pokud se pohybujete na našich webových stránkách a zároveň jste přihlášeni na Vimeo, Vimeo rozpozná podle údajů shromážděných informací komponenty, jaké konkrétní stránky si prohlížíte a přiřadí tuto informaci do Vašeho osobního účtu na Vimeo. Pokud například kliknete na tlačítko „Play“ nebo přidáte komentář, budou tyto informace přeneseny na Váš uživatelský účet Vimeo a v něm i uloženy. Navíc bude na Vimeo předána informace, že jste navštívili naše stránky. To se děje bez ohledu na to, zda kliknete na komponenty/komentáře nebo ne.

Chcete-li zastavit tento přenos a ukládání údajů o Vás a Vašem chování na našich stránkách na Vimeo, musíte se před návštěvou našich stránek z Vašeho uživatelského účtu na Vimeo odhlásit. Ochrana osobních údajů na Vimeo uvádí detailnější informace o této problematice, především o shromažďování a využívání údajů ze strany Vimeo https://vimeo.com/privacy

 

Využití GoogleMaps


Na našich webových stránkách využíváme funkci vkládání map Google Maps společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Tato funkce umožňuje zobrazení geografických informací a interaktivních map. Google taktéž shromažďuje, zpracovává a používá data návštěvníků stránek, na kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps. Více informací o sběru a využívání údajů ze strany společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs privacypolicy.html. Zde můžete také změnit nastavení v centru ochrany osobních údajů, abyste mohli spravovat a chránit data zpracovávaná společností Google. Pokud bude nutné, Vaše data budou také předána do USA. Pro přenos dat do USA platí Rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti Na základě svých vlastních důvodů máte právo kdykoli zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout. Chcete-li to provést, je nutné v prohlížeči vypnout aplikaci JavaScript. Poukazujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky, například interaktivní zobrazení mapy.

 

Doba uchovávání dat


Po kompletním naplnění smlouvy jsou údaje zprvu uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté se přihlédne k zákonným, zejména daňovým a obchodním lhůtám uchovávání údajů a teprve po uplynutí této lhůty jsou údaje vymazány. To vše se děje, pokud jste již předem neodmítli další zpracování Vašich dat.

 

Práva zúčastněných osob


Pokud jsou splněny právní předpoklady, máte nárok na následující práva podle článků 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, zrušení, omezení zpracování, přenositelnost dat. Kromě toho podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte nárok odmítnout zpracování Vašich údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odmítnout zpracování za účelem využití pro přímou reklamu.

 

Kdykoli nás můžete kontaktovat. Kontaktní údaje naleznete v našem Impressum

 

Právo podat opravný prostředek k orgánu dohledu


Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není legální.

 

Poslední aktualizace: 25.04.2018
Zavřít menu
Nahoru