Nachhaltigkeit_CZ

Ohled na životní prostředí / trvalá udržitelnost


Diskuse o udržitelnosti přinášejí nejistotu, ale také změnu vnímání a pohledu na věc. Protože také zpracováváme plasty, přemýšleli jsme o tom, jak na situaci zareagovat. Alternativními materiály se zabýváme již dlouhou dobu.

Už v roce 2011 jako úplně první výrobce představili cenovkové lišty z bioplastu PLA. V Rakousku již 6 let prodáváme alternativní produkty z ekologických plastů pod značkou „Bio-Logic“. I když byla zatím poptávka minimální, zůstali jsme tomuto tématu věrní a dále jej rozvíjíme.


1. Výrobky

Abychom Vám poskytli lepší představu o našich možnostech, začali jsme používat níže uvedená označení pro produkty, které šetří životní prostředí. 

rena

Renzel Nature

Výrobky s tímto označením se z velké části skládají z přírodních, obnovitelných surovin. Neobnovitelné materiály jsou těmito surovinami nahrazeny. Kromě klasických materiálů jako je dřevo nebo papír, hledáme stále nové a nové materiály.

recycled

Recyklované materiály

Výrobky s tímto označením jsou vyrobeny z plastových odpadů nebo starého zboží, které bylo recyklováno. VKF Renzel pravidelně zkoumá, v kterých oblastech by bylo možné recykláty použít. Chráníme tak zdroje surovin a jejich oběh se uzavírá.

naturbelassen

Přirozená prezentace

Výrobky s tímto označením pomáhají při omezování obalů v obchodním styku. Tímto způsobem omezujeme odpad, aniž bychom omezili odpovídající prezentaci zákazníkům. Umožňují spotřebitelnům provádět nákupy, které odpovídají jejich potřebám.


Objevte naše výrobky, které šetří životní prostředí a podpoří Vaši prezentaci.2. Výroba

  • Pečlivé plánování pracovních postupů snižuje plýtvání surovinami
  • Využití přírodních zdrojů, např. kukuřičného škrobu a dřeva, stejně jako recyklovatelných materiálů, zajistí jejich ekologickou likvidaci
  • Zodpovědným používáním surovin jsou vyloučeny toxické výpary nebo zplodiny rozpadu
  • Používání co největších možných obalových jednotek snižuje emise a šetří obalový materiál


3. Odpad a likvidace odpadu

  • Druhové třídění zbytků podporuje recyklaci prováděnou společnostmi certifikovanými na likvidaci odpadu
  • Výroba energie pomocí tepelného využití spalitelných zbytků


4. Zpětný odběr plastů

icon_ruecknahme_von_rohstoffen
  • Zpětný odběr prodaných plastů
  • Pro hladký proces a dokonalý zpětný tok do recyklačního cyklu musí být plasty dodány zdarma, v tříděné podobě a jejich dodání musí být předem avizováno
  • Zpětný odběr cizích materiálů není možný

5. Kodex chování (Code of Conduct) společnosti VKF Renzel


Tento Kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance a dodavatele společnosti VKF Renzel a je v založen na zásadách „Global Compact OSN“. Propojuje naše nároky na dodržování zákona s našimi zvláštními požadavky na etické chování. Klade nároky na nás a zároveň je příslibem okolnímu světu.
Zavřít menu
Nahoru