Prohlášení o ochraně osobních údajů

Klademe velký význam na ochranu Vašich osobních údajů a zachování Vašeho soukromí. Níže Vás proto informujeme o zjišťování a použití osobních údajů při používání naší webové stránky.

 

Anonymní zjišťování údajů

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste zadali údaje o Vaší osobě. V této souvislosti nebudou uloženy žádné osobní údaje. Pro zlepšování naší nabídky ale vyhodnocujeme statistická data, které nemají na Vaši osobu žádný dopad.

 

Zjišťování a zpracování při použití kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře zjišťujeme osobní údaje (jednotlivé údaje o osobních nebo majetkových poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby) pouze ve Vámi poskytnutém rozsahu. Vaši e-mailovou adresu použijeme při zpracování Vaší poptávky.

 

Zjišťování, zpracování a použití osobních údajů

Osobní údaje (jednotlivé údaje o osobních nebo majetkových poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby) zjišťujeme pouze ve Vámi poskytnutém rozsahu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a použity pro zpracování a realizaci Vaší objednávky a pro zpracování Vašich poptávek. Po dokončení zakázky jsou údaje nejprve uloženy v souladu s daňovými a obchodněprávními lhůtami pro uchování dat a po uplynutí lhůt smazány, pokud jste nedal(a) souhlas s jejich dalším zpracováním a používáním.

 

Používání e-mailové adresy pro zasílání newsletterů

Vaši e-mailovou adresu používáme nezávisle na zpracování zakázky výlučně pro vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste k tomu dal(a) výslovný souhlas. Vaše prohlášení o souhlasu, které je v této souvislosti nezbytné, zní takto:

  • "Vyžádat Newsletter" nebo
  • kliknout na "Odeslat" na straně, kde je možno si vyžádat zasílání Newsletteru nebo
  • zatrhnout "Odebírat Newsletter" v online objednávkovém formuláři pro katalogy a kliknout na "Objednat katalogy" nebo
  • během objednávacího procesu zatrhnout "Vyžádat Newsletter. Zasílání Newsletteru můžete kdykoliv bezplatně odhlásit.".

Zasílání Newsletteru můžete kdykoliv zrušit použitím příslušného linku v Newsletteru nebo zasláním zprávy, kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách. Vaše e-mailová adresa bude poté vymazána.

 

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám. Výjimku tvoří pouze naši obchodní partneři, kteří jsou nezbytní pro realizaci smluvního vztahu (zakázky). V těchto případech striktně dbáme ustanovení Zákona na ochranu osobních údajů. Rozsah předávaných údajů je omezen na minimum.

 

Cookies

Naše internetové stránky využívají na několika místech takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Slouží k tomu, aby naše nabídka pro Vás byla přehlednější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a nabídnout Vám služby. Cookies neobsahují osobní údaje.

 

Využívání econda

Pro požadovanou úpravu a optimalizaci této webové stránky jsou za pomoci řešení a technologií firmy econda GmbH (http://www.econda.de) evidovány a uloženy anonymizované údaje a z těchto údajů vytvořeny za použití pseudonymů uživatelské profily. K tomuto účelu mohou být použity cookies, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily ovšem nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka spárovány s údaji o nositeli pseudonymu. Obzvláště IP adresy jsou bezprostředně po doručení změněny tak, že je nelze rozpoznat, což znemoňuje přiřazení uživatelských profilů k IP adresám. Návštěvníci webové stránky se proti zaevidování a uložení údajů kdykoliv do budoucna mohou vyslovit zde ».

 

Využívání etracker

Na těchto internetových stránkách jsou pomocí technologií etracker GmbH (www.etracker.com) shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvořit uživatelské profily. K tomu je možné využít cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v pomocné paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje získané pomocí technologií etracker nejsou bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby použity pro identifikaci návštěvníka této stránky a nejsou spárovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Se získáváním a ukládáním údajů lze kdykoliv vyslovit nesouhlas s účinkem do budoucna. Za tímto účelem proveďte následující kroky: Krok 1, Krok 2.

 

Využití Leady

K marketingovým účelům a za účelem optimalizace jsou na těchto webových stránkách využívány produkty a služby Leady (www.leady.cz). Přitom jsou získávány, zpracovávány a ukládány údaje, ze kterých jsou pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Kde je to možné a smysluplné, jsou uživatelské profily plně anonymizovány. K tomu mohou být využívány cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v pomocné paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Získané údaje, které mohou obsahovat i osobní údaje, jsou přenášené na leady nebo přímo získávané ze strany leady. Leady je oprávněno k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů využívat informace, které jsou návštěvou webových stránek na stránkách uvedeny. Data, která jsou přitom získána, nebudou bez výslovného souhlasu účastníka použita k osobní identifikaci návštěvníka těchto stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Pokud jsou získávány IP adresy, budou tyto anonymizovány okamžitě po sběru odstraněním posledního číselného bloku. Shromažďování, zpracování a ukládání dat může být kdykoli s budoucím účinkem zamítnuto. Vyloučit ze sledování

 

Využívání Userlike

Provozujeme službu Live-Chat společnosti Userlike UG, Aachener Strasse 55, 50674 Köln. Tato služba využívá cookies, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují osobní komunikaci ve formě online-chatu. Průběh chatu i pohyb po stránkách je sledován pomocí Userlike a je zpracováván a uchováván výhradně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně údajů. Prostřednictvím Vaší IP-adresy jsou získávány údaje o poloze. Ty jsou při zahájení chatu zjištěny a nejsou dlouhodobě uchovávány. Spojení mezi získanými údaji – registračními údaji a jinými osobními údaji – je vytvořeno pouze tehdy, pokud nám tyto dobrovolně např. během chatu sdělíte. Detaily k Vašim právům k ochraně Vašich osobních údajů stejně jako k ukládání a využívání Vašich dat prostřednictvím Userlike, můžete zjistit v sekci ochrany osobních údajů na http://www.userlike.de/privacy_policy.

 

Využití hodnocení Trusted Shops

Je možné, že jste vyslovili během nebo po Vaší objednávce následující souhlas: „Ano, chci svůj nákup „ohodnotit později“ a být službou Trusted Shops za 7 dní znovu jednorázově zkontaktován e-mailem s připomenutím možnosti ohodnotit nákup“. Jakmile jste k výše uvedenému udělil výslovný souhlas, přeneseme Vaši e-mailovou adresu v podobě požadavku na zaslání upomínky na zákaznické ohodnocení poskytnuté služby na Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln tak, aby Vás po 7 dnech mohli zkontaktovat prostřednictvím e-mailu a upozornit Vás na možnost ohodnocení nákupu. Tento souhlas může být kdykoli s účinky do budoucnosti odvolán (například zasláním e-mailu na info@vkf-renzel.cz).

 

Informace, oprava, zablokování a vymazání údajů

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených údajích a na jejich opravu, vymazání příp. zablokování. Kontaktujte nás. Kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách.