nachhaltigkeit

Ohled na životní prostředí / trvalá udržitelnost

Výroba

  • Pečlivé plánování pracovních procesů snižuje plýtvání surovinami
  • Využití přírodních zdrojů jako např. kukuřičného škrobu a dřeva nebo recyklovatelných materiálů zajišťuje ekologickou likvidaci
  • Díky promyšlenému použití surovin je vyloučena tvorba toxických výparů nebo produktů rozpadu
  • Sestavení co možná největších balení snižuje emise a šetří obalový materiál

 

Likvidace zbylého materiálu a odpadu

  • Druhové třídění zbylého materiálu podporuje recyklaci prováděnou certifikovanými firmami na likvidaci odpadu
  • Výroba energie termickým zhodnocením hořlavého zbylého materiálu