entwicklung head

Od myšlenky k hotovému produktu

entwicklung cad1-3

CAD

Neustálý vývoj produktů je nezbytný z důvodu změn trhu, analýz potřeb a zvláštních přání zákazníka. První krok k novému produktu začíná u požadavků zákazníka, které jsou vypracovávány společně s našimi pracovníky prodeje. Různé metody tvorby nápadů pak vedou ke vzniku vizualizace. S pomocí těchto pracovních postupů vznikají první grafická zobrazení a skicy. CAD programy doplňují ručně psané návrhy a konstruují virtuální 3D modely, které lze zákazníkovi poskytnout v elektronické podobě. Tyto modely jsou poté virtuálně uspořádány a opatřeny fyzikálními atributy.

Dalším krokem na cestě k produktu je technický výkres. Na modelovém základě zhotoví vývojoví pracovníci z VKF vizualizace a explozní výkresy, vytvoří návody k montáži a sestavení a navrhnou prezentace a animace. Poté je produkt spolu s popisem projektu představen zákazníkovi, který se za pomoci ověření designu, kontroly dimenzí a funkcí rozhodne, zda produkt odpovídá jeho představám. Nebo formuluje pozměňovací návrhy a dá souhlas s výrobou vzorku.

entwicklung prototyping
entwicklung prototyping2

Prototyping

U takzvaného „Digitálního prototypingu“ provádí VKF Renzel funkční analýzy, pohybové simulace a montážní zkoušky na počítači. Na základě virtuáních počítačových modelů se pak s pomocí Rapid Prototyping – proces odpovídá rychlé stavbě vzorku – vyrobí první skutečné plastové modely. Za tímto účelem jsou zpracovávány a vyráběny 3D modely přímo pomocí přístrojů Rapid Prototyping. V případě, že prototyp zákazníka zaujme, zadá jej do sériové výroby a cesta k novému produktu je dokončena.